Pax et bonum (Frid och allt gott)

Historia


Utefter en av de gamla pilgrimslederna över fjällen till Nidaros och Olav den Heliges grav står detta kapell likt en vacker pärla mellan Snasahögarna och den norska gränsen. Denna helgedom besöks flitigt, och varje år hålls här ett 20-tal gudstjänster och ett antal dop, vigslar och jordfästningar i nära samverkan med Norge. Kapellet är öppet året om. Det är en rastplats för   turister, bofasta och vägfarande- ett Guds hus som alltid står öppet för andakt och stilla ro. Kapellet tog åtta år att färdigställas och är resultatet av många hundra timmars ideellt arbete av de bofasta i Storvallen och andra eldsjälar. Det invigdes år 1992.

Högtid


Går du i giftastankar (dop och annat) är vackra Storvallens Fjällkapell ett alternativ med fjällmassivet Snasarna som altartavla.


Önskar du fira en högtid i Storvallens

Fjällkapell?

Kontakta: Åre Församling

Mail: are.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon +46 (0)647 16090Gåvor


Mottages tacksamt till minnesfonden för Storvallens fjällkapell, Bankgiro  5100-8373. Information om minnesfonden fås av

Anette Söderman

Telefon +46 (0)70 366 40 80.